ניתן לערוך אבחונים עבור מבוטחי קופות החולים והביטוחים הפרטיים הבאים:

כל הזכויות שמורות

טלפון 052-8882726