top of page

מידע אודות אבחונים

 

מטרת האבחון למפות חוזקות וקשיים והצעת דרכי טיפול הולמות לשם מיצוי יכולותיו של ילדיכם.

ככל שהאיתור, זיהוי וטיפול ייעשה מוקדם יותר, כך יתאפשר לילדיכם לחוות למידה הנסמכת על חוויות הצלחה והנאה. בה בעת, ייחסך ממנו תסכול העלול להוביל לדימוי עצמי נמוך, הימנעות ורתיעה מלימודים.

 

תהליך האבחון כולל איסוף והצלבת מידע מכל הגורמים המכירים את הילד, דהיינו ההורים, הצוות החינוכי ודיווח עצמי. בהמשך, איסוף נתונים על ידי כלי אבחון, ביצוע אינטגרציה שקלול הנתונים ולבסוף, שיחת משוב המפרטת את הממצאים וכוללת המלצות להמשך תמיכה.

 

אבחון דידקטי מתמקד במיפוי חוזקות וקשיים בהיבט למידה, תוך ניסיון לזהות דפוסי למידה, פיצוי וקושי, הנמכות קשביות הפוגעות בתפקודי למידה, מיומנויות שנרכשו או חסרות בהיבט הבעה בעל פה ובכתב, שפה זרה ומתמטיקה ובדיקת מנגנונים קוגניטיביים העומדים בבסיס רכישת הקריאה והכתיבה. אבחון זה יכול לסייע במתן התאמות עד רמה 2 וכולל, כלומר הצורך הוא שינוי מבני בתנאי היבחנות כגון תוספת זמן, הקראת שאלון הבחינה, מחשבון, מילונית, תנאי הבחנות ללא הסחת דעת, הכתבה לבוחן ניטראלי, התעלמות משגיאות כתיב ועוד. התאמות אלו מאושרות על ידי וועדה בית ספרית.

 

אבחון פסיכולוגי מעריך חוזקות וקשיים בהיבט אינטליגנציה, התחום הרגשי וההתנהגותי, תוך פירוט פערים במידה ויש בין פוטנציאל שכלי לבין ביצועים, ובין התחום המילולי לביצועי.

 

אבחון פסיכו דידקטי כולל הן אבחון דידקטי והן אבחון פסיכולוגי, מבוצע באופן משולב ומתבצע כאשר עולות סוגיות התנהגותיות, רגשיות או יכולות אינטלקטואליות וקיים צורך לבחון את יחסי הגומלין בין כל התחומים. כך, גם כאשר ההתאמות שהתלמיד זקוק להן הן מרמה 3, כלומר השינויים הם בתנאי הבחינה ובתוכן הבחינה, כגון מבחן מותאם, מבחן בעל פה או המרת מקצוע באחר. התאמות אלו מאושרות על ידי וועדה מחוזית לאחר דיון בוועדה הבית ספרית והמלצת בית הספר.

 

בקליניקה שלי, האבחון הדידקטי/הפסיכו דידקטי הינו אבחון הוליסטי, מערכתי ואינטגרטיבי.

 

אני בעלת הכשרה אקדמית גבוהה וניסיון עשיר ומגוון באבחוני צעירים, מבוגרים וסטודנטים, ופיתחתי מודל עבודה ייחודי במסגרתו האבחון נוגע ועוסק ברבדים מערכתיים.

 

אני מאמינה כי בכל ילד יש חוזקות. איש מקצוע מיומן ומנוסה, יידע לזהות את הכוחות ולמפות את הקשיים הייחודיים לילדיכם ולמשפחתכם באופן יעיל, כך שתיפרס בפניכם מפת דרכים לעבודה יעילה ודרך חדשה.

במידת הצורך אני מציעה כהמשך עבודה תהליך הדרכ, הורים, טיפול רגשי קוגניטיבי התנהגותי CBT לילד/מתבגר, ו/או טיפולים מאנשי מקצוע נוספים.

האבחונים מתבצעים בקליניקה אינטימית ונעימה, תוך שילוב שיח ומשחק, הערכת כוחות והתרשמות קלינית.

האבחונים מוכרים על ידי משרד החינוך להתאמות בתנאי היבחנות לילדים ולבוגרים עבור הבגרויות ועל ידי המרכז הארצי להערכה לבחינות הפסיכומטרי.

bottom of page