top of page

משובים (טיפול רגשי, הרצאות, אבחון)

דצמבר 2019

המלצה על טיפול רגשי, פסיכותרפיה EMDR ,CBT

rec2.jpg

גמול השתלמות קורס 60 שעות הסתדרות המורים - משרד החינוך

ינואר 2020

2019-06-24_15-02-52.jpg

נובמבר 2019

הרצאה במסגרת קופ''ח לאומית - סניף שילה 

שילה.JPG

דצמבר 2019

המלצה על טיפול רגשי, פסיכותרפיה EMDR ,CBT

rec1.jpg

יוני 2019

הרצאה במסגרת קופ''ח לאומית - סניף כוכב השחר - בנימין 

leumit.png

יולי 2018

המלצה על טיפול רגשי, פסיכותרפיה EMDR ,CBT

מאי 2018

משובים על קורס פיתוח מקצועי - גמול השתלמות - משרד החינוך

גמול השתלמות 40 שעות, אפריל - מאי 2018

פיתוח מקצועי - קב''סי פנימיות תשע''ח (קציני ביקור סדיר, עו''ס, יועצות חינוכיות)
המינהל לחינוך התיישבותי פנימייתי ועליית הנוער
משרד החינוך

פברואר 2018

המלצה על טיפול רגשי, פסיכותרפיה CBT

ינואר  2018

המלצה על טיפול רגשי, הדרכת הורים 

יוני  2017

המלצה על טיפול רגשי, פסיכותרפיה מבוגרים CBT 

יוני  2017

אבחונים מעמיקים בעלי ערך מוסף 

אבחון וסיוע על רצף הזמן

סיום טיפול בילד והדרכת הורים בנוגע לקשיים בוויסות עצמי

סיום טיפול בנער אשר סבל מחרדת בחינות

סיום תהליך אבחון, מבוטחי קופ"ח כללית

bottom of page