top of page

הדרכה לאנשי מקצוע

 

תהליך האבחון הינו מורכב ומצריך עין קלינית, מיומנות, ידע, הכשרה וניסיון רב במפגש עם ילדים בעלי כוחות, קשיים, רקע ותפקודים שונים.

תחום לקויות הלמידה הינו מתבסס וצעיר, בשנים האחרונות החל תהליך חקיקה המסדיר מי רשאי לאבחן ומהי ההכשרה הרלוונטית לשם כך.

להלן קישור להצעת חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על תיכוניים (תיקון), התשע״ד - 2013.

 

סעיף 6 (4) מגדיר מיהו מאבחן על פי חוק ומהו תהליך הכשרתו המתבקש.

 

הכשרה אקדמית אינה מספקת ועולה הצורך בתהליך הדרכה מתמשך לשם ביסוס הידע הפורמאלי וביצוע אינטגרציה מהימנה.

 

אני מציעה שירותי הדרכה לאנשי מקצוע.

 

במסגרת תפקידי כמייסדת ומנהלת מכון האבחון באוניברסיטת אריאל בשומרון, הדרכתי את צוות המאבחנים, רובם ככולם בוגרי תארים מתקדמים בלקויות למידה, וחתמתי על מאות אבחוני סטודנטים.

כמו כן, שנים רבות של אבחון בשילוב עם אנשי מקצוע מתחום הפסיכולוגיה והנוירולוגיה,לצד שנים רבות של לימודים גבוהים בתחום הטיפול הרגשי בעבר ובהווה, שעות התמחות ושעות הדרכה רבות, סקרנות וניסיון במסגרות ציבוריות ופרטיות כאחד - סייעו לי לגבש ראייה רחבה, עמוקה והוליסטית.

 

 

bottom of page