top of page

בשל היכרותי העתירה עם תחום בעלי הצרכים המיוחדים, לקויות הלמידה ולקות קשב וריכוז 

החל משנות הילדות המוקדמת וכלה בלימודים באוניברסיטה,

אשמח לפגוש אתכם, להרצות ולהעביר השתלמויות איכותיות, אינטראקטיביות וייחודיות, 

לצוותי חינוך, אוניברסיטאות, הדרכת מורים, הורים, אנשי מקצוע וימי עיון

 

במסגרת קורס מודולרי אשר פיתחתי על פי שפת "הילדים מאחורי העיניים"

הקורס מקנה הבנה תיאורתית וכלים יישומיים, ומיועד לעבודה עם צוותים חינוכיים, מטפלים, סטודנטים למקצועות הטיפול והחינוך על סוגיו, באמצעות מושגים מעולם עיצוב ההתנהגות והטיפול הקוגניטיבי התנהגותי CBT, וכן EMDR תוך חשיבה הוליסטית. 

הרצאות "הילדים מאחורי העיניים":

הרצאה לחברי קופ''ח לאומית - שילה - 2019

פיתוח לקהילה - "כשמישהו קשוב אליכם".
ערב ייחודי בנושא לקות קשב וריכוז וקשיי וויסות רגשי 
מסע לצמיחה, היכרות עם פסיכותרפיה CBT בשילוב EMDR

הרצאה לחברי קופ''ח לאומית - כוכב השחר - 2019

פיתוח לקהילה  -"מרוכזים במה שחשוב לכם". 
ערב ייחודי בנושא הפרעות קשב וריכוז אצל ילדים
איתור - אבחון - טיפול
בדגש על פסיכותרפיה CBT בשילוב EMDR

קורס גמול השתלמות 40 שעות, אפריל - מאי 2018

פיתוח מקצועי - קב''סי פנימיות תשע''ח (קציני ביקור סדיר, עו''ס, יועצות חינוכיות)
המינהל לחינוך התיישבותי פנימייתי ועליית הנוער
משרד החינוך
מכון פסגות - 2017 
כחלק מקורס "מהפרעה להצלחה" לקהל מטפלים בוגרי תארים מתקדמים.

 

                              

bottom of page